werkzame periode Hendrick Sneewins in Leiden is van 1643-1658, zonnewijzer, H. Sneewins, Leydae, <1643-1658, #0520

titel
  oogjes
over ons
klokken
schoorsteenpendule
muurklok
staande klokken
vestzakhorloge
thermometer
tools
wijzers
zonnewijzers
antide janvier
contact us
reparaties
nl
uk usa
   
   
2416
#0520 Vroege Hollandse equinoctical zonnewijzer of zonnering van Hendrick Sneewins, Leiden, ca. 1650 (overleden 1658).
SOLD Henricus Sneewins werd in 1643 ingeschreven als poorter van de stad Leiden, kwam uit Rotterdam en was waarschijnlijk broer van Johannes (werkzaam in Utrecht) en Antony (werkzaam in Delft).
Hendrick trouwde in 1645 met Johanna van Neck en woonde op ‘den Rhijn’. Hij had grote bekendheid met het vervaardigen van proportionele passers, zonneringen, astrolabia en pantografen. In 1658 is hij gestart met werkzaamheden aan het voetstuk van het Quadrant van Snellius op de Leidse sterrenwacht (Rooseboom).
Uit ‘Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, derde deel, pag. 150’ van Molhuysen uitgegeven in 1918 in opdracht van de minister van binnenlandse zaken blijkt dat in de vergadering van 8 nov. 1658 de erfgenamen van wijlen Henrick Snewints, in zijn leven mathematisch instrumentmaker, nog een vergoeding vragen van f 250 voor bovengenoemde werkzaamheden aan het onvolmaakte quadrant. In een later stadium nemen de erfgenamen genoegen met f 110. Al op 16 September 1658 heeft Jan Davidt (eveneens mathematisch instrumentmaker) het karwei afgemaakt. Uit deze stukken blijkt dus dat Henricus Sneewins in 1658 is overleden. Zijn werkzame Leidse periode was dus maar 15 jaar, van 1643 tot 1658.

De messing zonnering met een diameter van 62 mm heeft de volgende tekst:
Gradus Latitudinis Regionum H. Sneewins Leydae 52.1, Stockholm 58.50, Cracov. Polon. 50., Londinum Angli. 51.32, Lutetia, Roma 42., Parisioium 48.52, Rigae 58.30, Dantiscum 54.20, Livorna 42.55, Hamburgum 53.44, Venetiae 45.20, Colonia 50.56, Franfurt a Meyn 50.2, Hispalis Sevilla 37.25.

Moedernegotie:
6 Plaatsen zijn Hanzesteden aan de Oostzee. Rond 1650 werd er in Amsterdam veel handel gedreven met deze steden, voornamelijk graan en hout. De Amsterdamse pakhuizen waren in die tijd voor meer dan de helft gevuld met goederen uit deze Oostzee gebieden. Voor deze Oostzeehandel werd zelfs een speciaal schip ontworpen, de Fluit. De Oostzeehandel, de moedernegotie, wordt gezien als de basis voor onze Gouden Eeuw.

In de regionale archieven wordt de achternaam van de broers Sneewins op vele manieren geschreven:
Sneewins, Sneevins, Snevens, Snevins, Snewints, Sneewints, Snewinds, Sneewinds, Snewius, Snevits, Snewintsen.
Ook de voornaam van Hendrick kent varianten: Henricus, Heijndrick, Heindrich

 

terug3 Click an image to expand